Bobestyrer til dødsbo

Når en person afgår ved døden kan der ske to ting: enten kan dødsboet gå videre til en efterladt ægtefælle i form af uskiftet bo, eller så skal dødsboet skiftes og arvingerne skal have deres arv.

Hvis det sidste er tilfældet kan man “vælge” mellem et privat skifte og et bobestyrerbo. Hvor et privat skifte forudsætter enighed blandt arvingerne (blandt andre ting) og ikke forudsætter en advokat (om end det anbefales) klares et bobestyrerbo af en advokat udnævnt af Skifteretten.

Du har mulighed for selv at få indflydelse til Skifterettens udnævnelse af en advokat. Du kan som arving eller som personen midlertidigt i spidsen for dødsboet indstille en person som bobestyrer til Skifteretten, og med mindre hensyn taler imod denne person vil Skifteretten typisk ære forslaget og vælge personen.

Det er meget vigtigt at vælge den rigtige bobestyrer til opgaven – der er nemlig meget stor forskel på, hvor meget det koster. Bobestyreren er typisk en advokat, og da advokater har fri prisdannelse i Danmark kan du spare mange titusinde kroner på at vælge den rigtige fra start.

Jeg kan hjælpe dig med at finde den billigste bobestyreradvokat.

Du kan udfylde skemaet herunder. Herefter vil du få priser på at stå i spidsen for dødsboet fra 3 advokater, der alle kan udnævnes af Skifteretten. Herefter kan du frit vælge den billigste advokat til at klare opgaven. Formularen er både gratis at bruge og uforpligtende, og hvis du ikke får et godt tilbud fra en dygtig advokat, står det dig helt frit at takke nej til alle tre.

Bobestyrerskifte langsommere og dyrere end et privat skifte

Cirka 80 % af alle danske dødsboer bliver afviklet som privat skifte. Her er arvingerne enige om arven og de har typisk valgt deres egen advokat til at stå i spidsen for det hele.

Du kan se en video herunder, der beskriver kravene for at få lov til at udlægge et bo til privat skifte:

Det kan dog ikke altid lade sig gøre med et privat skifte – især kravet om enighed blandt arvingerne skaber problemer. Her kommer et bobestyrerbo ind i spillet.

Et bobestyrerbo, som er defineret ved at en af Skifteretten udnævnt advokat står i spidsen for afvikling af boet, er typisk både langsommere og derved dyrere end et privat skifte.

DR satte i 2012 fokus på, at det til tider kostede op imod 40-50 % af boet i regning til skifteadvokaten – at der var for lidt konkurrence på feltet og at dette i sidste ende kostede forbrugeren dyrt. I gennemsnit kostede det 25 % af boet i gebyr til bobestyreren at få afviklet boet. Det er konsekvensen af ikke at indhente flere tilbud.

Dette har vi gjort det muligt at gøre noget ved med vores formular, hvor man modtager tilbud fra ikke én, men 3 bobestyrer-advokater. Alle advokaterne ved, at de er i konkurrence med hinanden, og at de derfor er nødt til at sende et ekstra godt tilbud afsted mod dig. Det er den nemmeste måde at finde en meget billig bobestyrer på og undgå at betale mange titusinde kroner for meget for den samme ydelse.

Hvor lang tid tager et bobestyrerbo?

Des flere penge, kreditorer og arvinger, der er i boet, des længere tid tager det at afvikle boet – og des mere koster det også til ens advokat.

Du skal regne med at det minimum tager 3 måneder at afvikle dødsboet. At sende papirer frem og tilbage til Skifteretten og eventuelle kreditorer alene kan tage rigtigt lang tid.

Et normalt dødsbo vil tage op imod et halvt år at afvikle.

Et særdeles kompliceret og stort dødsbo kan udmærket tager over et år at afvikle.

Det er dog vigtigt at notere, at der delvist er forskellige grænser for hvor lang tid afviklingen må tage (op til 24 måneder, dog med mulighed for forlængelse) og at arvingernes og de efterladtes opgaver svinder meget hutigt ind umiddelbart efter dødsfaldet. Advokatens opgave er at aflaste de efterladte og tage sig af alt det praktiske i forbindelse med dødsboet, og der kan gå mange uger imellem at de efterladte hører fra advokaten i forbindelse med afviklingen af bobestyrerboet.

Bobestyrer kan ikke afgøre konflikter

Er der konflikter mellem arvingerne, fx om hvem der skal arve en given genstand, kan bobestyreren forsøge at forhandle en løsning igennem. Bobestyreren har dog ikke magt til egenhændigt at afgøre en konflikt.

Er der opstået en svær konflikt vil det derfor være nødvendigt at indbringe sagen for Skifteretten, der i stedet for kan træffe afgørelse i sagen for arvingerne. At få afgjort en sag vil i bedste fald tager uger, i værste fald måneder, alt afhængigt af sagens karakter.

Det koster altid en afgift på 2.500 kroner til Skifteretten for formuer under 1.000.000 kroner og 9.000 kroner, hvis formuen er over den samme million kroner. Her er tale om nettoformue efter at kreditorer er betalt.

Se også andre temasites som bobestyrer.dk:

Privatskifte.net

3 thoughts on “Bobestyrer til dødsbo

  1. Dedicated server

   En bobestyrer vil typisk v?re i stand til at afvikle et dodsbo pa mellem 6 maneder og 12 maneder alt afh?ngigt af, hvor enige arvingerne er, og hvor kompliceret boet i ovrigt er. Boets sk?ringsdato skal senest l?gges 2 ar efter dodsfaldet. Denne kan skydes, safremt bobestyreren beder Skifteretten om dette.

   Reply
 1. Hebergeur

  Til geng?ld kan man udelukke muligheden for et privat skifte ved pa forhand at angive en bobestyrer i ens testamente. Dette onske vil, safremt den udpegede person er i stand til at tage sig af opgaverne i forbindelse med skiftet af et dodsbo, blive fulgt.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *